VACA MENORQUINA

ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE BESTIAR
BOVÍ DE RAÇA DE MENORCA


Associació de ramaders de bestiar boví de raça de Menorca

vaca.menorca@gmail.com


L'associació es constituí l'any 1998 amb l'objectiu principal de preservar el boví de raça menorquina, una espècie en greu perill d'extinció al territori balear, de la que tansols restaven 514 exemplars en el cens realitzat l'any 2001. Deu anys més tard (2010), amb l'esforç i dedicació de l'associació i els seus socis, quasi s'ha triplicat aquesta xifra, arribant als 1.478 exemplars.
Objectiu de l'associació


a) Fomentar la cria i millora del boví de raça Menorquina en tot el territori C.A.I.B.
b) La coordinació i programació de la millora de la producció del boví de raça Menorquina.
c) Col•laborar amb els organismes i entitats adequades, en el control de la qualitat i rendiment de la producció
d) Gestió del llibre geneaològic de la raça.
e) Promoure la difusió de la millora del bestiar, i acordar amb l’administració les iniciatives d’organització.
f) Impulsar les accions necessàries per a garantir la sanitat dels efectius, amb plans ordinaris i especials.
g) Vigilar el compliment de les normes i directrius de l’administració i convidar a la mateixa amb propostes, estudis, informes o investigacions.
h) Crear, quan es consideri necessari, tota classe de serveis tècnics, comercials, jurídics..., per assistir al foment, millora i comercialització del boví de raça Menorquina.
i) Organitzar o col•laborar amb l’organització d’exposicions i concursos de bestiar, productes.., intervenint amb la designació de jutges i confecció de reglaments.
j) Representar els seus associats en quantes gestions i relacions es derivin dels fins de l’ Associació especialment davant l’administració.
k) Establir relacions amb altres organismes ramaders.
l) Mantenir informats els associats de les activitats.
Estatuts de l'associació